2020-07-13 10:32:10

Izbor udžbenika i dodatnih odgojno-obrazovnih materijala.

Uz rabljene, nove udžbenike će podmiriti MZO iz državnog proračuna.

Dodatni odgojno-obrazovni materijal naveden u prilogu će u cijelosti podmiriti grad Mali Lošinj.

Roditelji trebaju kupiti likovne mape "Umjetnost i ja", 5. i 6. te 7. i 8. razred u izdanju Školske knjige.


Osnovna škola Maria Martinolića Mali Lošinj