preskoči na sadržaj
Povijest

Razvoj školstva i drugih kulturnih djelatnosti na otoku Lošinju bio je u skladu s potrebama tadašnjih žitelja i u skladu sa materijalnim i gospodarskim mogućnostima građana. 

Crkva je organizirala školu, a svećenstvo je bilo nositelj obrazovanja. Hrvatska osnovna škola na ovom području utemeljena je daleke 1903. godine zaslugom Družbe sv. Ćirila i Metoda uz pomoć Ivana Lovrića otvorena u njegovoj kući. Za prvog učitelja izabran je Josip Antun Kraljić.

Škola je započela sa dva razreda, a 1905. rad je proširen na tri razreda s više od 120 djece.1906. godine po nalogu Istarskog odbora napravljen je popis svih škola u tadašnjem kotaru Lošinju. Popis su sačinjavale tada samostalne škole: Susak, Ćunski, Unije, Ilovik, Osor, Nerezine, Ustrine, Veli Lošinj i Mali Lošinj.

Našim zavičajem vladao je tuđinac sve do 1945. godine tako da kontinuiran rad hrvatskog osnovnog obrazovanja počinje upravo tada.

Posljednje 43 godine škola nosi ime Osnovna škola Maria Martinolića. Mario Martinolić rođen je u skromnoj lošinjskoj obitelji 19.05.1905. godine. Školu je pohađao u Malom Lošinju, a kao čovjek je bio veoma društven, cijenjen i omiljen među lošinjskim narodom. Završio je mehaničarski zanat. Imao je napredne ideje tako da se već u mladim danima počeo boriti za pravdu i jednakost svakog čovjeka. Radi svojih ideja, govora i utjecaja, bio je hapšen i proganjan.

13.11.1943. on i njegovi drugovi uputili su se prema Rabu. Otok su napali Nijemci, a on je u tom napadu izgubio život u svojoj tridesetosmoj godini dajući sve od sebe da lošinjski otok postane opet dijete svoje majke. 

Građani Malog Lošinja darovali su njegovo ime svojoj osnovnoj školi kao zalog za sjećanje na svoga rodoljuba i borca, a učenici i djelatnici škole slave svoj praznik - Dan škole upravo na njegov rođendan, 19. svibnja svake godine.

Ustrojstvo osnovne škole u Malom Lošinju

OŠ MARIA MARTINOLIĆA

Omladinska 11, 51550 Mali Lošinj

tel. 231-153, fax 232-652

Mali Lošinj, 27.12.2016.

Ustrojstvo osnovne škole u Malom Lošinju

 

U prošlosti nije vođena potrebna briga o arhivskom i registraturnom gradivu nastalom radom osnovnih škola na području Lošinja, gradivo nije bilo smješteno u adekvatnim uvjetima, a u nekoliko navrata izbijali su požari u školskim zgradama. U posljednjem velikom požaru 08. 02. 1971. u zgradi matične škole izgorjela je sva dokumentacija koja je bila u zgradi od osnutka škole 1882. do 1971. Sačuvani su djelomično ljetopisi (spomenice) iz kojih je moguće zaključiti sljedeće:

 

Završetkom drugog svjetskog rata u Malom Lošinju osnivaju se Hrvatska osnovna škola (četverogodišnja pučka) i Hrvatska niža gimnazija (osnovana Odlukom Prosvjetnog odjela Oblasnog narodnog odbora za Istru pod brojem 3392/45. od 24. 09. 1945.), a radom nastavlja u istoj zgradi i Talijanska petogodišnja škola. Uz školu postoji i internat za dječake.

1946. internat postaje Đački dom, a od 1947. omogućen je besplatan boravak svim učenicima.

21. 01. 1948. Hrvatska osnovna škola i Hrvatska niža gimnazija spajaju se u Hrvatsku sedmogodišnju školu.

1953. godine sedmogodišnja Osnovna škola postaje Narodna osmogodišnja škola. Talijanska sedmogodišnja škola postaje osmogodišnja.

Dekretom 796/1954. Kotarskog narodnog odbora Cres-Lošinj dolazi do pripajanja Talijanske osmogodišnje  Narodnoj osmogodišnjoj školi u kojoj su ustrojena paralelna odjeljenja.

Školske godine 1954./55. učenici talijanske škole prelaze u hrvatska odjeljenja.

 

Narodni odbor Općine Mali Lošinj 15. 03. 1959. donosi odluku o formiranju centralnih osnovnih škola na  svom području (Broj: 01/13-1721-1-1/59):

-Centralna osnovna škola u Malom Lošinju obuhvaća područne škole Veli Lošinj, Ilovik i Ćunski;

-Centralna osnovna škola u Nerezinama  obuhvaća područne škole Belej i Punta Križa

-Centralna osnovna škola na Susku obuhvaća područne škole na Velim Srakanama i Unijama.

 

29. 03. 1962. godine Narodni odbor općine Mali Lošinj donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju centralnih osnovnih škola na području Općine Mali Lošinj (Broj: 01-174/1-62):

-Osnovna škola Mali Lošinj obuhvaća područna odjeljenja Veli Lošinj, Ilovik, Ćunski, Nerezine, Belej i Punta Križa

-Osnovna škola Susak obuhvaća područna odjeljenja na Velim Srakanama i Unijama.

 

Rješenjem Narodnog odbora Općine Mali Lošinj od 20. 12. 1962. (Broj: 01-4081/1-1962.) Osnovna škola u Malom Lošinju naziva se Osnovna škola “Mario Martinolić”.

 

28. 03. 1963. Odlukom o programu razvitka osnovnih škola na području Narodnog odbora općine Mali Lošinj (Broj: 01-87/1-1963.) ustrojava se Centralna osnovna škola Mali Lošinj koja obuhvaća područne škole Veli Lošinj, Ilovik, Susak, Unije, Ćunski, Nerezine, Belej, Punta Križa.

 

U manjim mjestima bivšeg kotara Cres-Lošinj djelovale su samostalne osnovne škole koje su 1959. i kasnijih godina pripojene matičnoj školi u Malom Lošinju, a nastavile su djelovati kao područne škole: Veli Lošinj, Dječja bolnica Veli Lošinj, Nerezine, Ćunski, Punta Križa, Ilovik.

 

1962. Zatvara se škola u Ćunskom, a djeca nižih razreda prevoze se u Nerezine, a djeca viših u Mali Lošinj.

1963. samostalne škole u Beleju, Stivanu i Ustrinama ukidaju se. Učenici viših razreda prevoze se u Mali Lošinj, a niži razredi pohađaju područnu školu u Beleju.

1965. zatvara se Područna škola Ćunski. Učenici nižih razreda prevoze se u Područnu školu Nerezine, a učenici viših razreda u matičnu školu u Malom Lošinju.

Početkom sedamdesetih zatvara se škola u Svetom Jakovu.

1975. zatvara se škola na Velim Srakanama.

1975. zatvara se Područna škola Belej, a preostali učenici putuju u školu Nerezine.

1978./79. Područna škola Punta Križa ne radi.

1983. do 1990.  Područna škola Punta Križa privremeno ne radi zbog nedostatka učenika.

26.12.1990. odlukom Školskog odbora (radi usklađenja sa zakonskim propisima), Osnovna škola “Mario Martinolić” mijenja naziv u: Osnovna škola Maria Martinolića.

1991. godine učitelj Vladimir Dikšić koji je u progonstvu (iz Vukovara, zaposlen u tamošnjoj osnovnoj školi) započinje raditi u Punta Križi i ostaje do 1998. odnosno povratka u Vukovar.

10.01.2005. počinje s radom posebna odgojno-obrazovna skupina u kojoj se ostvaruju integracijski oblici iz čl. 7. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/91).

Od 2005. Područna škola Punta Križa ponovno je privremeno zatvorena zbog nedostatka učenika (Odluka Školskog odbora od 22.08.2005.)

Mrežom škola objavljenom 2011. (Narodne novine 70/11) Područna škola Punta Križa nije obuhvaćena.

Od sječnja 2006. matična škola radi na adresi Omladinska 11, a zgrade u Zagrebačkoj 18 i Brdini 10 predane su ugovorom Gradu Malom Lošinju koji je obvezan sagraditi sportsku dvoranu uz novu školsku zgradu.

2006./07. u matičnoj školi počinje s radom jedna skupina produženog boravka za učenike nižih razreda. Broj skupina se povećava svake godine te prelazi u cjelodnevni odgojno-obrazovni rad pa od 2016./17. djeluju četiri razredna odjela nižih razreda u cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu (jedan odjel za svaki razred). Od početka rad sufinanciraju roditelji i Grad Mali Lošinj.

01.09.2009. počinje s radom razredni odjel posebnog programa za učenike koji se školuju sukladno čl.12. st.2. t.2. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/91).

Od 2011. na području Grada Malog Lošinja djeluje Osnovna škola Maria Martinolića u Malom Lošinju te područne škole Veli Lošinj, Nerezine, Unije, Susak i Ilovik. Škola Punta Križa zatvorena je, a zgrada predana Gradu Malom Lošinju.

Sjedište Škole je u Malom Lošinju, na adresi Omladinska 11, a područnih škola:

  1. Područna škola Veli Lošinj, Vladimira Nazora 42, 51551 Veli Lošinj
  2. Područna škola Nerezine, Marija Marinculića 21, 51554 Nerezine
  3. Područna škola Unije, Unije 199, 51562 Unije
  4. Područna škola Susak, Susak 96, 51561 Susak
  5. Područna škola Ilovik, Ilovik 153, 51552 Ilovik.

Školske zgrade u Velom Lošinju, Nerezinama i na Susku su u vlasništvu Škole, a ostale u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

 

01.09.2014. se zbog usklađivanja sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11) koji nalaže izdvajanje osnovnih glazbenih škola iz sastava pučkih otvorenih učilišta, javila potreba za reorganizacijom glazbenog obrazovanja u Malom Lošinju. Zbog toga se pri Osnovnoj školi Maria Martinolića osnivaju glazbeni odjeli za izvođenje osnovnog glazbenog obrazovanja, a prestaje postojati Osnovna glazbena škola Josipa Kašmana pri Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj. Uvodi se nastava klavira i harmonike od 1. do 6. razreda glazbene škole. Učiteljice koje su radila u OGŠ Josipa Kašmana, nastavljaju rad u OŠ M. Martinolića.

  

Od siječnja 2015. u glazbenom odjelu provodi se nastava i za četiri puhačka instrumenta: truba, trombon, flauta, klarinet.

 

Ovi podaci napisani su prema sačuvanim dokumentima osnivača škole, spomenicama škole i Ljetopisu hrvatske osnovne škole lošinjskog otočja (Gordana Maja Antoninić, 2005.), a nakon 2005. dopisuje ih tajnica škole.

 

 

                                                   Tajnica OŠ Maria Martinolića

                                                       Lori Divić-Kuljanić, prof.

TražilicaKalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Zahvala

Svi učenici i djelatnici škole posebno se zahvaljuju za donaciju ili poseban doprinos školi:

Primorsko - goranska županija

Grad Mali Lošinj

Croatia osiguranje

Jadranka d.d.

Udruženje obrtnika Cres-Lošinj

Društvo "Naša djeca" Mali Lošinj

Rotary Club Mali Lošinj

Udruga "Mali greben" Veli Lošinj

Morus Alba Mali Lošinj

"Radnik" Križevci

GP Krk

HRT Zagreb

Erste banka - poslovnica Mali Lošinj

Budinić Ivan

Mikuličić Tanja

dr. Mikuličić Dionizije

Jokić Branko

Nikolić Ljubica

Lječilište Vei Lošinj

Dom za starije i nemoćne osobe Marko A. Stuparić

Starčević Alen

Taxi "Neno"

Lošinjski muzej

Gradska knjižnica Mali Lošinj

Javna vatrogasna postrojba

Poštanski ured u Malom Lošinju

Jure Krstanović

Miomirisni vrt

Plavi svijet

Centar Idem i ja

Andrea Čulmanova

Tamara Karleuša

Caritas

Građani Lošinja - Akcija Advent

Udruga Mali Greben

Jurčević Damjan

preskoči na navigaciju